Briek

de vaas waar vanuit Briek zijn gesprekken met ons voert

Briek is een steenwezen; zijn wereld zijn de stenen in de Boegstraat in Scheveningen, waar ik (Ferry) woon. Hij heeft tegen zijn zin in met ons kennis gemaakt, wij hebben hem toen zijn naam gegeven en sindsdien is hij daar heel blij mee en trots op en komt heel trouw een praatje maken zodra Margrete er is. Hierdoor heeft hij meer begrip gekregen van “ons mensen”, en de wereld buiten de Boegstraat, en ook kennis gemaakt met de autowezens van mijn (Ferry) auto’s. Als hij met ons praat luisteren er altijd een hele horde kleine natuurwezens mee die zich tot nu toe niet nader hebben laten kennen.

Op 31  mei 2018 is er in onze straat door kortsluiting brand ontstaan in een huis met 2 verdiepingen, het stenen karkas is blijven staan maar al het houtwerk was verbrand. Briek heeft hier getracht het steen bij elkaar te houden, wat hem aardig is gelukt; echter wel met een zodanige bovenmatige inspanning dat er van hemzelf niet veel meer over was. Hij zat er sterk teruggetrokken in het steen, zo diep b.v. dat de reiswezens zijn licht niet meer konden waarnemen. Dicky soms nog wel, wat dan weer hoop gaf, maar uiteindelijk is door de leiding in de geestelijke wereld in de loop van 2019 besloten dat er voor Briek geen hoop meer op herstel was. Hij zou niet eerder worden teruggenomen dan dat wij afscheid van ‘m zouden kunnen nemen, dat was in september na thuiskomst van onze reis.