Contact tussen natuur-wezens en mens Cis Peeters

 

                          Contact tussen natuurwezen en mens

                 ———————————————————–

“ Ik kan die verbazing in mij hebben, die een kind zou hebben, dat bij de geboorte zou beseffen dat het echt geboren was … Ik voel mij elk moment geboren voor het eeuwig nieuwe van de wereld. “ (Fernando Pessoa)

—————————-

Natuurwezens zijn bekend als merkwaardige figuren in vele tijden en culturen. Ze komen te voorschijn bij uitzonderlijke gebeurtenissen, evengoed in het leven van alledag. Ze komen tot leven in sprookjes, legenden, vertellingen, anekdotes. Toch blijven ze gehuld in een waas van ongrijpbaarheid. Want we zijn het contact kwijt met de bron waaruit spontaan aanstromende geestelijke wijsheid opwelt.

Nochtans zonder de inzet van natuurwezens zou de wereld een leeg vat zijn. Eerst en vooral zorgen zij, in samenwerking met omvattender geestelijke wezens, voor de wonderlijke invulling van de natuurrijken: steen, plant, dier en mens. Ook zijn elementale wezens betrokken bij alle producten die de mens voortbrengt.

Deze fijngevoelige astrale wezens hebben nood aan gedegen menselijk contact. Er is verbinding tussen mens en natuurwezen, zowel in karma als in algehele evolutie. De huidige tijdgeest stelt de mens voor uitdagingen waarbij natuurwezens van innemend dienend belang kunnen zijn. Laten wij daarom in het dagelijks leven in vanzelfsprekende ontmoeting gaan met deze dynamische, wonderlijke helpers. Zij vertegenwoordigen astrale energieën in het etherisch bereik van alles wat leeft en bestaat. Hun constant wisselende ‘verschijningsvormen’ tonen een belevend meegaan in de verschillende stappen van organische creaties.


Om te begrijpen hoe natuurwezens zich afstemmen, kan er gemediteerd worden op het volgende citaat van F. Schiller: “ Suchst Du das Höchste, Suchst Du das Grösste? Die Pflanze kann es Dich lehren. Was sie willenlos ist, sei Du es wollend – das ist’s! “( Laat hier het natuurwezen aansluiten bij de plant. )

In het overal aanwezige ‘Lied van de Schepping’ kan er via zang/klank en dans/mimiek mee gegaan worden in de beweeglijke dynamiek van de aanwezige natuurwezens.

Bij energetisch rijk voorziene plaatsen kun je het makkelijkst in contact komen met natuurwezens, zowel in bewoonde wereld als in natuurgebieden. Het is een kwestie van afstemming, vb in religieuze gebouwen en hun omgeving; bij fonteinen en bronnen; beelden/decoratie op pleinen /parken; bij merkwaardige bomen en mooie natuuraanleg; in ongeschonden landschap, … De inspiratie, imaginatie, intuïtie betreffende natuurwezens op deze plaatsen kan in tekening/schildering/tekst gebracht worden. Eenzelfde lievelingsplaats regelmatig bezoeken, zo groeit de band met de aanwezige natuurwezens.

Des te rijker de bio-diversiteit, des te intenser natuurwezens zich kunnen ontplooien. Een vogel die vliegt, prikkelt de begeleidende fee. Een kwakende kikker stimuleert een nix. Met die vogel, met die kikker gaat heel wat natuurlijke intelligentie gepaard: hoe deze dieren er uit zien, hoe ze zich voortbewegen, … Het feit dat dit dier op die bepaalde plaats op die bepaalde moment verschijnt, brengt een meerwaarde voor de ganse omgeving, ook voor de betrokken natuurwezens. Daarom is het noodzaak biotopen goed te laten gedijen, ruimte te creëren, storende factoren te verwijderen.

In de huidige virtuele digitale game rage is het belangrijk de wereld van natuurwezens in bescherming te nemen, ook bij milieuverstoring. Dit kan door de natuurlijke intelligentie te laten aansluiten bij de menselijke intelligentie. De natuur met zijn duurzame wetmatigheden en de ermee verbonden scheppende wezens, ‘vraagt’ inspraak. Aan de mens de opgave deze ‘taal’ te lezen en de ontdekte aanwijzingen in praktijk toe te passen. Op dit niveau is er samenwerking met natuurwezens, die het ‘beheer’ mee in goede banen kunnen leiden. Onder meer bij natuurwerk, in de zorgsector, bij kunstzinnige en ambachtelijke vaardigheden, … sowieso in alle sectoren is zo’n samenwerkingsverband tussen mens en natuurwezen bijzonder lonend.

Vooral bij merkwaardige, beschermde bomen lukt het aardig om met de betrokken faun, de Oude Wijze in uitwisseling te gaan. Hij behoedt zijn ‘werkvolk’ en vertelt : “Wij, natuurwezens worden vanzelfsprekend gewaardeerd wanneer mensen hun ziel, hun tuin, hun leefomgeving goed verzorgen. Belangrijk is het meebeleven hoe iets ontstaat, groeit, afsterft. Wij gaan helemaal mee in de menselijke inzet; surplus wanneer personen ons tegemoet treden met eerbied en vreugde. Op die manier krijgen wij extra ‘voeding’ “

Natuurwezens staan garant voor de omzetting van bouwstoffen naar levendige vormen, soorten, variëteiten, … Zij voelen aan hoe organische verschijningen er uit zien, hoe ze gevormd worden. Het zijn subtiele biochemici die toveren in verbinding met de elementen: water, aarde, warmte, lucht, licht. Vandaar dat ze ook elementenwezens worden genoemd. Zij gedijen in de etherische ruimte die alle levende wezens omringt en doordringt. Ze zijn inventief, soepel, meegaand in levendige processen bij alle levende wezens: zoals denken, ademen, cellen op – en afbouw, warmte toevoer, vloeistoffen circulatie, vertering, ….

—————————————————————————————-

In iedere streek, land, continent hebben natuurwezens hun typische benamingen. Zelfs gerichte namen zijn mogelijk, wanneer er een stevige band is gegroeid tussen natuurwezen en mens.

Alle natuur – en elementenwezens te samen vormen de ziel van de aarde.

Een schema ter verduidelijking:

Aarde Natuurwezens : – dwergen, gnomen, elfen, kobolden

                                    ;– elementalen bij mens en dier

                                     – faun – Oude Wijze – Lieve Oude – Pan

Water Natuurwezens :  – nixen, undinen, waterman, sirene

                                     – nimfen, landschapsnimfen, nimfenkoningin

Lucht Natuurwezens :  – feeën, sylfen – bosfee, plantendeva’s

                                     – ritueeldeva, oord deva, deva meesteres

Vuur Natuurwezens :   – geesten van aardmidden

                                     – geesten van rijping en omvorming                     

                                     – lichtgeesten – muzen

( uit ‘ Elementarwesen ‘, Marco Pogacnik, p. 134, e.v.)

—————————————————————————————-

Dank zij rituelen worden ritueeldeva’s ‘geboren’ en verzorgd.

 “ Streef naar ontwaken, Denk in de geest, Leef scheppend het ademende zijn, Ontvang in liefde Godes wil. “

Wanneer zulke spreuken worden opgezegd, voelen natuurwezens zich bijzonder aangesproken. Als de mens zich bevrijd uit de greep van boze machten, zullen ook natuurwezens worden bevrijd uit de spiralen van negativiteit in de wereld, waarin ze ongewild zijn terecht gekomen. Het is aan de mens om natuurwezens op te nemen in liefdevolle aanstroom van dienende, positieve opbouw. Daarom is het zinvol in contact te komen met de kosmische inspiratie vanuit de ongeschonden sterrenwereld, vanuit telkens nieuwe harmonieën uit het heelal, vanuit de lichtkrachten uit het zonnestelsel. Samen met elke ‘arc en ciel’, regenboog, bereiken ‘verse’ natuurwezens de aardse biotoop, waar ze vol overgave zich inzetten, indien de mens samen met hen aan de slag gaat. Ook door de etherische veerkracht van de aarde stijgen uit de bodem op ritmische wijze nieuwe natuurwezens, die meewerken aan de verlossing, aan de omvorming van materie. Christus kunnen we beleven als de Heer van de Elementen, die als een koning omhuld wordt met de mantel van de Moedergodin, waarin ook alle levende wezens, natuurwezens incluis worden opgenomen.

——————————————————————————-