Familie opstel-lingen / syste-misch werken

Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de op zielenniveau, dus onbewuste, oorzaak is achter ons gedrag, gevoel of lichaams-constitutie. D.m.v. het opstellen van representanten worden de verborgen verbanden zichtbaar met het grotere geheel (familie inclusief voorouders, maar in werk ook collega’s en leidinggevenden, en in gezondheid de karmische aspecten van ziekte). Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn kan het proces van oplossing, inzicht of heling inzetten.
 
Een opstelling duurt meestal zo’n 45 minuten. Zodra de oplossing zich aandient voelen alle betrokkenen vrijwel direct de spanning verdwijnen. Soms is dan het probleem ook sterk voelbaar ineens opgelost; het kan ook zijn dat de opstelling inzicht geeft om bestaande patronen te veranderen, en in sommige gevallen heeft het thema tijd nodig om door te werken. 
 
Enkele thema’s die in opstellingen vaak spelen zijn:
Loyaliteit. Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk. 
In relaties dient geven en nemen in evenwicht te zijn. Als een van de partners moeilijk kan ontvangen en veel gaat geven, verstoort dit in ernstige mate het evenwicht en kan dit leiden tot verwijdering.
Iedereen heeft recht op zijn (haar) plek. Verstoring kan generaties lang doorwerken (voorbeeld: verstoten van een onwettig kind; een abortus in vergetelheid laten geraken) en op heftige wijze zich generaties later doen gelden, waardoor een huidig levend persoon altijd maar moeite heeft om z’n plek te vinden, in werk, relaties, woning, familiebanden.
Ordening. Een veel voorkomende verstoring hierin is wanneer ouders niet in hun kracht staan en kinderen op verborgen en onbewuste wijze voor de ouders gaan zorgen. Zelfs een goedbedoelde vraag van een ouder aan het kind als “Wat kan ik voor je doen?” draagt een sterk belastend element: hier moet het kind blijkbaar de oplossing aandragen! Overigens speelt dit niet alleen tussen ouders en kinderen: dezelfde vraag kan ook tussen twee volwassenen als belastend ervaren worden.
 
Het bijzondere van een opstelling is dat representanten toegang blijken te krijgen tot de gevoelens en bewustzijn van degenen die ze representeren; dus ook van personen die niet aanwezig zijn, ja zelfs al lang geleden overleden zijn; dit verschijnsel noemt men  “het wetende veld” (in sjamanisme: zielenoverdracht).  Op deze wijze wordt dus informatie (alleen betrekking hebbend op het onderwerp van de vraag!) verkregen waardoor de opstelling tot leven komt en veel verborgen dynamiek zichtbaar wordt.
Tevens leidt dit tot begrips- en gevoelsverruiming doordat de representant gevoelens en patronen kan ervaren die hem-/haarzelf vreemd zijn. Alleen dit laatste aspect kan al leerzaam genoeg zijn om deelname aan een opstelling waardevol te maken. 
 
Daarom is een ieder ook altijd welkom om alleen als toeschouwer / representant bij mijn opstellingen aanwezig te zijn; hiervoor reken ik 15 euro; mijn tarief voor het inbrengen van een vraag voor een opstelling is 50 euro. 
 
In mijn opleidingen heb ik (ferry) nog de klassieke vorm van opstellen van Bert Hellinger geleerd; ondertussen heeft hijzelf daarin vernieuwingen aangebracht; daarnaast werk ik vaak met de ideeën van Franz Ruppert, de zgn trauma opstellingen.
En ook werken wij samen met de systemische rituelen zoals ontwikkeld door Daan van Kampenhout, die wij echter grotendeels geleerd hebben van Susanne Hazen in Amsterdam (een voormalige assistente van Daan).