Geboor-te opstel-lingen

                                                    Het lichaam ontwikkelt zich uit ons,         (RUMI (1207 – 1273)
                                                    niet wij uit het lichaam.
                                                   Wij zijn als bijen,
                                                   en het lichaam als een honingraat.
                                                   Wij schiepen ons lichaam,
                                                   cel voor cel schiepen wij het.

Iedereen zal beseffen dat jouw eigen geboorte een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis in jouw leven is geweest. En zeer waarschijnlijk heeft ook iedereen hierover verhalen gehoord, vooral van je eigen moeder, andere eventuele aanwezigen (vader? familie?), maar altijd en vooral vanuit de beleving van die ander. Maar wat heb jij beleefd? Loopt dat parallel en synchroon met de beleving van die ander(en)?

Deze opstelling geeft jou de mogelijkheid om je eigen geboorte van “binnenuit” te beleven. Is die dan gegarandeerd historisch exact?

Wij denken dat deze vraag wezenlijk niet zo van belang is. Onze ervaring is dat de beleving – jouw beleving – altijd veelzeggend is, en ook jouw waarheid, zoals dit ook in een  familie-opstelling het geval is. Bijna altijd kloppen historisch bekende feiten met wat de opstelling laat zien, waarom zou dit bij de geboorte-opstelling niet zo zijn?
Uit eigen ervaring hebben wij  beleefd dat ons herbeleefde  geboorte-proces heel waarschijnlijk dicht bij de waarheid ligt, en diezelfde mening hebben we van bijna alle deelnemers gehoord.  

Het geboorte-proces bestaat uit 3 fases, die we elk uitgebreid willen besprekenen in opstellingsvorm laten beleven.

  • de voorbereiding vanuit de spirituele wereld, kosmisch en menselijk gezien: de rol van voorouders, de ziel die geboren wil worden, de ouders die zich hiervoor al dan niet vrijwillig aanbieden.

  • de versmelting van zaad- en eicel, gevolgd door de groei van het embryo in de baarmoeder.

  • de gang naar de uiterlijke wereld, wat in onze taal heet: de geboorte is ingezet, de gang door het geboortekanaal, vaak een heel spannende beleving. 

De kern van deze drie fases laten we in korte opstellingsvormen vooraf beleven, zodat deze in de opstelling van het eigenlijke proces in  baarmoeder en geboortekanaal daarna als vertrouwd en vanzelfsprekend aanvoelen, en dus geen aparte aandacht meer vragen en eventueel van de hoofdzaak zouden kunnen afleiden. In deze geboorte opstelling ligt de nadruk op de bewustwording van het embryo in zijn / haar ontwikkeling; dit kan zowel lichamelijk als psychisch zijn, eigen gewaarwordingen of die van buitenaf, van de moeder of zelfs van daarbuiten. Heel bijzonder kan de ervaring zijn om juist in de weerstand de eigen levensdrang te ervaren, of juist het tegendeel: gebrek aan motivatie of zelfs tegenzin! 
En ook de eigenlijke geboorte kan positieve als ook negatieve belevingen opleveren.

Voor wie met de keizersnede gehaald is kan deze ervaring opleveren een gemiste kans te kunnen inhalen!

reactie van Edith