Inlei- ding

Inleiding

Een reis langs megalieten, dit zijn oude  plekken, voor-Christelijke cultusplaatsen; echter ze liggen daar al duizenden jaren ongebruikt en verlaten, behalve enkele die door toeristen worden bezocht. Deze plekken zijn meer dan alleen maar wat stenen: ze zijn bezield, en er huizen lichtwezens in, net zoals bijvoorbeeld in sommige (meestal oude) kerken en tempels. Als je je ervoor open stelt en je er goed op concentreert, kun je dat voelen. De cultus in die tijd, en dus ook de lichtwezens, was zeer kosmisch ingesteld, dus afgestemd op sterren, en met name op de zon en het zonnewezen dat daar toen in huisde. Dat zonnewezen is als Christuswezen/Christuskracht, in de 30-jarige Jezus bij de doop in de Jordaan ingedaald. Na diens kruisiging bij zijn opstanding, is de Christus met zijn volledige goddelijke kracht (noem het gerust bewuste liefdeskracht) op en in de aarde ingedaald. Dit gebeuren is voor de mens welbekend. Maar de lichtwezens van de oude verlaten cultusplaatsen hebben hiervan niets vernomen  omdat ze in die tijd al slapende waren. Er kwamen al lange tijd geen mensen meer die er hun cultus vierden; die volkeren van vroeger waren in de loop der tijd vertrokken, uitgestorven, verjaagd. De lichtwezens hadden enerzijds geen functie meer, en anderzijds konden zij hun Grote Lichtwezen, de Heer der Elementen, niet meer vinden waar die altijd was geweest: in de zon!

lucht deva engel
een lichtwezen ?

Odilia was altijd sterk verbonden met deze lichtwezens, maar na het in ongebruik raken van de oude cultusvormen is dit contact verloren gegaan, en lichtwezens kunnen een ander lichtwezen niet dwingend aanroepen . De mens kan dit wel: als wij de lichtwereld aanroepen zijn de lichtwezens verplicht te reageren; zo is dit in de kosmos nu eenmaal beschikt. Dus als Margrete en ik bij een hunebed het ingeslapen lichtwezen aanroepen, is deze verplicht te reageren. Wij doen dat door middel van een opstelling, en nodigen het lichtwezen dan uit via de representant te spreken, nadat wij onszelf eerst hebben voorgesteld en uitleg hebben gegeven.

Sommige lichtwezens zijn blij eindelijk weer aangesproken te worden en reageren enthousiast. Wij vertellen dan dat “ons” grote lichtwezen Odilia het hunebedwezen een nieuwe taak wil en kan geven, in verbinding met de op aarde aanwezige Heer der Elementen, zoals de Christus voor de natuurwezens heet.

Er zijn ook lichtwezens die hier moeite mee hebben, met name omdat de herinnering aan hoe het vroeger voor ze was en hoe het nu is, heel pijnlijk voor ze is. Maar het vooruitzicht weer een nieuwe taak toebedeeld te krijgen in het kader van de heling van de aarde, de verhoging van de aardse resonantie, de ascentie, kan voor hen een nieuwe uitdaging vormen.

En er zijn er die al die duizenden jaren hun taak hebben weten te behouden, dus nog springlevend zijn, vol energie, en soms al onze komst voorvoelden, en dolblij (ja, zo voelt dat echt!) zijn om zich weer met Odilia verenigd te weten. (wie over dit onderwerp meer wilt weten raad ik aan het boek “de Heer der Elementen” door Bastiaan Baan te lezen)

Reisverslag: