Onder-steun-end voor-ouder ritueel

In dit sjamanistische voorouder ritueel nodigen we de helpende krachten aan ter ondersteuning van een vraag, thema die een client inbrengt.
Er wordt niet naar oplossingen gezocht maar er wordt gekeken naar wat jou kan ondersteunen in dit proces.
De ondersteuning kan komen uit voorouders, krachtdieren, planten/bloemen, alles in de onzichtbare wereld die er in wezen altijd voor ons is.
Als je die kracht kan voelen dan helpt het je je pad minder zwaar te lopen.

De client heeft een passieve rol en neemt plaats op een stoel in het veld, rondom hem wordt er op de grond een voorouderveld te gecreërd middels steentjes, er wordt gewerkt met 4 rijen voorouders met betrekking tot je vraag/thema (eventueel vertegenwooordigd door een symbool dat je zelf mee brengt).
– rij van 7 vooouders die het probleem kennen en het voor zichzelf hebben uitgewerkt, opgelost,  er vrij van zijn opdat het hun leven er niet meer door bepaald wordt
– rij  van 7 voorouders die ermee worstelen en die nog geen idee hebben hoe er op een zinvolle manier mee om te gaan
– rij van 7 voorouders die het probleem kennnen en er mee bezig zijn en er niet meer door overheerst worden
– rij van 7 voorouders die het problemen niet kennnen, voor hun is dit ook een stukje bewustwording.
Rondom deze voorouderlijnen worden weer steentjes, schelpjes neergelegd, daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van wat voorhanden is, dat kunnen veren zijn, kristallen, kaarsjes,  bloemen, allles wat zich aandient.

verslag van een vraagsteller: Verslag van een sjamanistisch voorouder ritueel; Edith

terug naar sjamanisme
terug naar familieopstellingen / systemisch werken