Rituelen

Rituelen vormen een belangrijk deel van ons leven, bewust of onbewust, door rituelen kan je uiting geven aan je wensen, dromen, verlangens. Je kan je liefde vormgeven of je gemis. Je kan iets dat er niet is, aanwezig maken, zelfs aanspreekbaar en hanteerbaar, je kan dingen die niet in gewone taal te vatten zijn toch naar buiten brengen.

Wij willen het nu vooral hebben over de rituelen die wij tijdens onze opleidingen hebben mogen ontvangen en die voor ons van waarde zijn gebleken en ons een handvat hebben gegeven in het leven, hiervan willen wij enige met jullie delen.
In deze rituelen komen het systemische (volgen​s​ de wetmatigheden van opstellingswerk) ​even​als ​het sjamanistisch werken samen, het onderscheid tussen deze twee is vaak niet heel duidelijk, ze overlappen elkaar en werken sterk door in onze voorouders en ons eigen systeem.
​Sommige van deze rituelen bieden wij al aan tijdens de opstellingsdagen, zoals​: de vijf lichamen, voorouderveld en ondersteunings ritueel vanuit de voorouders. Dit is een kleine greep van wat er zoal mogelijk is.

Veelal worden ​de rituelen ondersteund met klank (trommel, ratel​,​ zang)​, ​daarnaast zijn er allere​​lei hulpbronnen zoals de voorouders, engelen, planten en dieren spirits, stenen etc.
​We maken o.a. kennis met het ​ levenswiel, ook wel medicijn wiel​ genoemd​; ​deze ​geeft je een vaste leidraad in je leven, hierin komt het gebed tot uitdrukking met de vier windrichtingen, de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur)​, de ​vier grote fases in ons leven​ ​​(geboorte, leven, sterven en dood)​ met allerelei aspecten en kw​a​liteiten die ons op onze weg op aarde kunnen ondersteunen.
​Naast het medicijn- of levenswiel,  ​zijn er ​ve​el andere​ variaties in ​het ​werken met ​de ​voorouders,​ b.v.​ tijdslijn, levensloop, krachtdieren,  soul retrieval ​waarin je een reis ​maakt ​naar de onderwereld (afdalen in de ziel)​,​ naar de bovenwereld (om je lotsbestemming helder te krijgen), de kleine dood; het opschonen van de lijn van je vroegere relaties, incl. je eerste liefde.​ Een scala aan mogelijkheden.​

Sommige rituelen worden in tweetallen gedaan, sommige met de hele groep, andere individueel.​ Naar mate je er meer vertrouwd mee raakt kan je ook heel veel voor jezelf doen.