Saar- land 2

Saarland 2
Hinkelstein Walhausen, Hinkelstein von Walhausen-menhir
 
Hinkelstein Walhausen, menhir  (Saarbrücken) Staat vanaf het dorp aangeduid. Staat daar mooi bij een bron / beekje. “Ik ben wat verwonderd, en ook heel blij, graag!”.
 
 
 
Guedesweiler Wildfrauenhoehle, Wildfrauenhöhle-cave  (St Wendel) In een groot bos, de reiswezens zijn ons ruim vóór. De steen vormt een soort grotje. Margrete voelde er zich sterk naar toe getrokken.
“Van jullie wezens moest ik kiezen, wat is er? Groot nieuws? Ik wil alles weten! Grote Lichtwezen?! Jeetje, ik heb geen vragen, wil graag contact (gehaast) nog welbedankt”.
 
Tholey Fuchshuebel,Fuchshügel-round barrow
Tholey Fuchshuebel,Fuchshügel-round barrowSelbach. Ingezakte, tussen bomen lastig te onderkennen grafheuvel, komt ook door de begroeiing. Lichtwezen niet echt helder
Ik snap ’t niet allemaal, maar Grote Lichtwezen! Afscherming zal me goed doen, ik geef me eraan over”.

 
 
Oberlöstern Menhir (Trier).
Op een hoek bij stille straatjes, met een soort schrijn erin.
Kort maar krachtig “Ik wil graag contact met het Grote Lichtwezen”.  
 
 
 
 
 
Schlittchen-ancient mine, natural stone
Schlittchen-ancient mine, natural stone accumulation on a hill. Possibly an ancient quarry. Some stones look like large unfinished rectangle pillars.(722)  Oberlöstern (Hermeskeil). Niet ver van de vorige. Doet vermoeden: een heel oude steengroeve, of verwoeste megaliet?? “Wij zijn met meer; als ik het goed begrijp kunnen we contact krijgen met het Grote Lichtwezen van vroeger? Graag, heel graag!
 
Oberloestern Monumentalgrabhuegel
Oberlöstern Monumental-grabhuegel round barrows  Letterlijk om de hoek bij de menhir.
Twee zgn. Romeinse grafheuvels?
Nee, 2 neolithische wijdingsheuvels met een Romeinse muurtje erom heen, wel elk met een eigen Lichtwezen. En wat (pilaar?/ zuil-stenen) los liggend.  Recentelijk ontdekt, lagen overdekt onder aarde met begroeiing erop en terug gebracht zoals men vermoedt hoe ze er in de Romeinse tijd uitzagen.
Oberlöstern Monumental-grabhuegels

Ik weet alles al, van de menhir doorgekregen, en er liggen er meer in de buurt. Hoe kan ik net als de menhir verbonden worden?” Vindt die romeinse versiering maar onzin,  maar ach.