Sjama-nisme

Waarom op deze website iets over sjamanisme?

museum in Oslo oud sjamanen kostuum

Sjamanisme is een natuurreligie en gaat er vanuit dat alles bezield is – de stenen, de planten en bomen, de dieren en de mensen.
Het sjamanisme is van alle tijden en komt voor op elk werelddeel, het woord sjamaan komt uit het Mongools.
Naar alle waarschijnlijkheid is het ontstaan in de oude steentijd, en waarschijnlijk is het ook de voorloper van vele andere religieuze en mystieke tradities.

In het sjamanisme gaat men er dus vanuit dat alles bezield is, en met elkaar verbonden; alles is ook gelijkwaardig aan alles en maakt onderdeel uit van de Grote Geest.
Dat komt ook sterk tot uitdrukking in het werken met de natuurwezens, zij zijn verbonden met alles om ons heen en bezielen ook alles om ons heen; in het sjamanisme worden natuurwezens gezien als spirit van een boom, plant, water etc.

Vroeger leefden de mensen nog nauw samen met de natuur, en hadden veel met de natuur verbonden rituelen; deze gebruiken van onze voorouders zijn veelal verloren gegaan.

Sjamanen waren zowel mannen als vrouwen; ze zijn een soort zieners, priesters
die in hun gemeenschap de communicatie met de geestenwereld onderhielden;
ze waren een soort van brug, een soort tussenpersoon tussen de twee werelden,
de aardse en de geestelijke wereld.
Hun taak was het, om te onderzoeken waarom er een disbalans (ziekte, oorlog,
etc) is, een verstoord evenwicht dat weer in balans gebracht moet worden. 

Soms werkten ze met rituele dansen, en met behulp van trommels of ratels.
Met zijn stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maakt om door verschillende werelden te reizen en contact te maken met persoonlijke hulpgeesten en voorouders.
Tijdens deze reis kan er al een heling ontstaan en na afloop kan hij advies uitbrengen.

Vanuit een ander, eigentijds, gezichtspunt zou je in andere bewoording kunnen zeggen dat een sjamaan het vermogen heeft in de etherwereld, dus met etherkrachten, te kijken en te werken.

In onze moderne tijd hebben wij andere mogelijkheden om ons te verbinden met deze werelden, daarbij is er een techniek ontwikkeld middels systemisch werken, een techniek die voor iedereen toegankelijk is.

Van deze systemische rituelen bieden wij de volgende mogelijkheden aan: