Sterren-wijs nr. 14

14.7 Over Odilia en het bewustzijn van de megalieten

Ferry van der Loos en Margrete Vijlbrief volgden bij mij de
opleiding Innerlijke Ontwikkeling, waarbij onder andere wordt
geleerd om elementwezens waar te nemen en met hen
landschapshelingen te verrichten. Na de opleiding gingen zij
samen hun eigen weg in het werken met de natuur. Margrete
had al een achtergrond in het sjamanisme, en Ferry’s focus was
gericht op systemische ofwel familieopstellingen. Door hun
nijvere zoektocht om meer te kunnen hiermee, kwamen zij ook
bij de mogelijkheid om natuurwezens op te stellen. Zo staan zij
om de beurt als de representant voor een elementwezen –
Margrete is hier met name heel goed in – terwijl de ander vragen
stelt. Het elementwezen, ook een dier of een plant, geeft dan
helder antwoord op die vraag. Natuurlijk zit hier vaker ook een
stuk kleuring bij van de representant die het antwoord, innerlijk
gehoord, vaak omzet in mensentaal. Maar ze komen hiermee
een heel eind, en leren er veel van. En met onder andere dit
werktuig, zijn zij een heel eigen weg ingeslagen met hun
landschapshelingen. 

De grote landschapsengel Odilia
Tijdens gemeenschappelijk werk dat we deden bij de
Odiliënberg in de Franse Vogezen, zag Margrete, die zich oefent
in helderziendheid, enige elementwezens die de spot met ons
werk dreven. Hierop kwam er een grote landschapsengel die hen
tot de orde riep. Na ons werk, toen iedereen naar zijn
avondverblijf was gegaan, deden zij een opstelling, waarbij
Margrete de representant was. De engel gaf door dat zij een
grote engel was, die verantwoordelijk was voor het net van
bewustzijn, welke wordt gedragen door wat zij noemde de
‘lichtwezens’ van de grote stenen en steencomplexen (wat wij
gewoon zijn om ‘megalieten’ te noemen), over Europa en een
deel van Klein Azië. Ook vroeg zij aan Ferry en Margrete of zij
wilden helpen om die lichtwezens weer wakker te maken en met
haar te verbinden, want vele ervan waren in een diepe slaap
gedompeld doordat de mensen geen rituelen meer bij ze deden.
Dat was een flink grote opdracht. En daar kwam nog het
volgende bij.
Bij andere opstellingen was Margrete altijd bewust geweest van
het wezen dat zij representeerde, en bleef er innerlijk bij. Maar bij
Odilia doofde haar bewustzijn geheel en al uit, zodat Ferry na
afloop moest vertellen wat deze engel had doorgegeven door
haar heen. Dat was wel even schrikken, want het was heel
onaangenaam om zomaar te worden overgenomen. Odilia
vertelde echter dat ze dat niet anders kon doen omdat wij
mensen anders, met ons huidige bewustzijn, niet toegankelijk
zijn. Odilia sprak door het lichaams-elementwezen heen,
vandaar de uitdoving van Margrete’s bewustzijn. Uiteindelijk
kreeg zij daar minder moeite mee, en werd de dialoog duidelijker
en steviger.
Uit die verdere dialoog bleek onder andere dat Odilia een
engel is, een voornamelijk op de aarde gerichte engel, van de
hiërarchie van de Tronen of Wilsgeesten. Dat zijn flink hoge
engelen, met een overeenkomstig bewustzijn. Zij heeft haar
oorsprong en aangrijpingspunt ergens in de sterrenwereld. En de
lichtwezens in de steenmonumenten, zoals dolmen en menhirs,
zijn volgens haar engelen van de orde van de Archai, de Tijd- of
Persoonlijkheidsgeesten. Dat zijn de wezens die op de oude
Saturnus hun mens-bewustzijn hebben ontwikkeld en nu drie
treden hoger staan in hun bewustzijn. Zij kunnen intuïtief
handelen, dat wil zeggen dat zij tot in het fysieke veranderingen
teweeg kunnen brengen en transformaties verrichten. Echter zijn
de stenen waarin zij wonen, door de ontwikkeling van de aarde
en de grotere verharding, verdichting die daarmee samenhangt,
niet meer in staat om te vervormen en bewegen, wat zij vroeger
wel konden. Zij werken nu meer met en door klank.
Sinds hun ontmoeting met Odilia reizen Ferry en
Margrete geregeld door delen van Europa, en telkens zoeken zij
de steencomplexen op en trachten er de lichtwezens in te
wekken. Hun laatste reis was Maart en April van dit jaar, naar de
Provence, Corsica en Sardinië. Op hun weg krijgen ze onder
andere hulp van reiswezens, die hen begeleiden op hun weg.
Ook kan deze soort van elementwezens vaker contact leggen
met het wezen van de stenen, wanneer zij daar niet of moeilijk bij
kunnen komen. Het zijn vaak bijzondere ontmoetingen, die zij
bewust kunnen worden door de dialogen middels de
natuuropstellingen. Zo ontstond er een scala aan wezens
waarvan zij zich voorheen niet of nauwelijks bewust waren. Het
is beslist de moeite waard, en zeker leerzaam, om hun
reisverslagen en ook beschrijvingen van de verschillende
wezens te doorzoeken op hun uitgebreide website.

Frits
Een van de wezens die zij ontmoetten, was Frits, een
luchtwezen. Diens begeleiders wisten eerst niet wat ze met hem
aan moesten vangen. Hij had namelijk een keer een belangrijke
taak verkeerd gedaan, en wou sindsdien geen
verantwoordelijkheid meer op zich nemen. Zijn begeleiders
vroegen of Frits bij Ferry en Margrete in de leer mocht, en
zodoende ‘adopteerden’ zij dit wezen. Het bleek een wat vluchtig
en puberaal zich gedragend kereltje te zijn. Hij haalde vaker
fratsen uit, en ze hadden hun handen aan hem vol, net alsof het
hun eigen kind was. Dit was in de tijd dat Ferry en Margrete de
opleiding bij mij volgden, en hij kon ook daar overal zijn neus in
stoppen en haalde er dingen uit. Hij vond ons innerlijke werk
maar saai. De dialoog met hem ging steeds meer direct, dus
zonder dat hij hoefde te worden opgesteld. En door het contact
met deze mensen leerde hij steeds meer over zichzelf en ook
kon hij daardoor steeds beter verantwoordelijkheden dragen.
Uiteindelijk, na 9 maanden, werd hij weer door zijn begeleiders
opgehaald en kreeg hij een taak in zijn oorspronkelijke
energetische leefgebied, ergens in het oosten van Europa.
Het afscheid, dat Ferry en Margrete met een ritueel hebben
uitgevoerd – dit gebeurde tijdens een opleidingsweekend – was
zeer emotioneel, omdat ze Frits nooit meer terug zouden zien.
Wel horen ze over en weer hoe het hen gaat, wat wordt
bemiddeld door Odilia.

Frits was een van de wezens waarmee zij zich verbonden.
Een eye opener voor mij was hun gesprek met een
wezen dat een graancirkel in zijn vorm hield. Dat bleek een
lichtbolwezen te zijn: een vuurwezen met een ik-gelijk
bewustzijn. Als je naar een graancirkel kijkt, klinkt dat ineens
heel logisch, in al zijn fijne geledingen: het lijkt op de structuren
die je in een orb  kunt zien. Een orb is een lichtbol met innerlijke geledingen, die soms op foto’s verschijnen.)
Nu maakt een lichtbolwezen zelf niet
de graancirkel, want dat doet een aarde-engelwezen. Maar hij
geeft deze wel vorm. En die vorm is natuurlijk driedimensionaal,
net als een orb, we zien alleen het graan in een horizontaal vlak
liggen.

Megalieten als sterrenkrachten
Waarom is het wekken van die lichtwezens zo belangrijk
en is dit een artikel in de Sterrenwijs?
Natuurlijk vind ik het erg fijn dat Ferry en Margrete hun eigen
weg zijn gegaan in de heling van de aarde. Ik heb ze hooguit
een stukje op weg geholpen. Hun werk voor de aarde in het licht
zetten, vind ik belangrijk.
Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat de steencomplexen
allemaal de krachten van de aarde met die van de kosmos, dus
van de sterren verbinden. Zoals je voorheen hebt kunnen lezen,
zijn ze vaker ook zo gebouwd dat ze zijn afgestemd op de loop
van zon en maan, en werken als een astrolabium; je kunt er de
jaargetijden door volgen. Daarnaast zijn ze vaak ook zodanig
geografisch verspreid, dat ze elk een ster in een sterrenbeeld
vertegenwoordigen. Dat gebeurde over heel Europa, in Egypte
en ook in midden Amerika. Waarschijnlijk overal, maar daar is
nog te weinig over bekend.
En de stenen zelf hebben naast het bewustzijn van een
aardewezen (een gnoom) ook een bundelende functie voor de
sterrenkrachten op aarde: door de lichtwezens in oude
steen–complexen te wekken, maak je ook de verbinding weer
duidelijker met die sterrenwerelden, en de engelwezens die
daarin huizen. Dat wijst naar een waarschijnlijk niet zo verre
toekomst, wanneer wij mensen een stuk materialisme hebben
overgroeid, en ons weer meer met onze kosmische oorsprong
willen verbinden. Door met deze steencomplexen te werken in
zang, beweging en ritueel, helpen we nu al om die geestelijke
krachten op de aarde te versterken, waardoor zij in een hoger
bewustzijn kunnen komen, net als wijzelf. Het is dus zeer
belangrijk dat deze lichtwezens weer worden gewekt.
En daar draagt het werk van Ferry en Margrete onder leiding van
Odilia sterk toe bij. Bravo voor dit werk!

Margrete en Ferry, hier in folkloristische outfit.