Tekst Thomas Mayer

De oorsproonkelijk tekst van Thomas Mayer aangepast door Ingrid van Tongeren

Beste Techniekwezens, verbonden aan deze zendmast:
Wij maken dankbaar gebruik van het elektromagnetische veld, dat door jullie in stand gehouden wordt voor onze computers en voor ons wereldwijde communicatienetwerk, het worldwide web, dat nu veel gemakkelijker en sneller functioneert dan met onze vroegere manier van doen (brieven schrijven en per post versturen, telefoneren en telegrammen versturen).

Wij erkennen het belang van jullie opgave en willen jullie graag bevrijden uit het knechtschap, de slaafse onderworpenheid aan jullie producent, de chef van alle techniekwezens, die je ingeprent heeft wat je moet doen en jullie automatisch laat functioneren.
Ik vervang deze opdrachtgever door CHRISTUS, de Meester van de LIEFDE, die ook de Heer van alle elementenwezens is. Ik geef je hierbij in Zijn naam als nieuwe opdracht contact te maken met de elementenwezens om je heen, ze in liefde uit te nodigen en te ontvangen, zodat ze graag komen en zich met vreugde laten begeleiden.
Ik verbind jullie nu met de natuurwezens en etherkrachten in deze omgeving, zodat jullie in een grotere samenhang opgenomen worden.
Het zijn de elementenwezens van aarde, water, lucht en licht: de gnomen,
undinen, sylphen en salamanders, die met elkaar al het leven op aarde verzorgen, in de natuur en in alle scheppingen van de mensen. Voel je van nu af door hen gezien en erkend en schenk hen ook jullie vertrouwen.
Als deze omscholing lukt, zullen jullie geen onrust en schadelijke invloeden verspreiden, maar een sfeer van licht en vrede kunnen uitstralen.
Dit is ook van groot belang voor de bebouwing in de omgeving en de eventueel aangrenzende tehuizen, opdat deze gemeenschappen hopelijk geen nadelige invloeden zullen ervaren.
Dat wensen wij voor jullie en voor onszelf