Terug-blik

Regelmatig wordt er door belangstellenden gevraagd hoe een heling of workshop verlopen is, wij proberen dit zoveel mogelijk zelf te beschrijven maar inbreng van anderen zijn ook van harte welkom.

Bij belangstellenden denken we ook aan de mensen die op afstand met onze helingen mee doen en dan niet direct mee krijgen hoe een heling verlopen is.