Wanneer heeft Dicky zich verbon-den met Mar-grete !!

Naar aanleiding van een ander gesprek op 18 februari 2018,  herinnerde ik me een vraag aan Dicky waar ik al langer mee rond liep: wanneer ben jij eigenlijk bij Margrete gekomen? Oh geen idee van, daar ben ik nooit mee bezig. Kun jij je herinneren dat Frits bij Margrete kwam? Ja, bij dat concert. En toen Margrete en ik elkaar ontmoetten bij Bastiaan? Ja ook. Ken jij dan ook Margrete’s vorige huis, Batenstein? ​Ja. ​En toen Margrete haar kinderen kreeg? Ik geloof ’t wel, maar het kost me heel veel moeite om zover terug te gaan, ​ik ​raak ​zo ​mijn kracht kwijt, ik kan niet verder gaan hiermee. Oké, ik laat je los, ​en​ welbedankt!

Nou, in elk geval al heel veel langer terug dan toen we ‘m bij toeval ontdekten tijdens een cursus in centrum Mirre (Valthe), in de groep waar een van de deelnemers een vrouw was met de naam Dicky, en die hij wel aardig vond en ook de naam droeg volgens hem goede energie​; dat heeft ‘m er toen toe gebracht de naam Dicky te kiezen. We hadden trouwens wel enige moeite toen te kunnen accepteren dat hij als soort natuurwezen aangaf een serieus speelwezen te zijn. Voor ons klinkt daar iets tegenstrijdigs in: serieus spelen? Na enige uitleg toen van Odilia konden we het wel begrijpen, hoewel we het nog steeds een onhandige benaming vinden. Natuurwezens hebben allemaal één taak, en die taak vervullen ze serieus maar wel met plezier, vandaar het woord spelen. In hun wereld komen geen begrippen voor als werken en leren. En Dicky heeft als taak zich met serieuze zaken/energieën bezig te houden, en dat vindt ie dus leuk om te doen, vandaar een serieus speelwezen!

Andersom uitgelegd zou je kunnen zeggen dat zij zich niet kunnen voorstellen dat een groenteman naast groente ook kruidenierswaren verkoopt. Groente bij de groenteman, kruidenierswaren bij de kruidenier.

 

Hierna nodigden we Odilia uit: Goedenavond. Goedenavond en welkom. Had je al meegeluisterd? Ja, en ik wil wel wat zeggen: natuurwezens leven in het nu, ze hebben geen geheugen en zijn dus ook  nooit met het verleden bezig. Het kost Dicky enorm veel energie (licht) om het verleden terug te halen, dat gaat ten koste van zijn licht, want hij doet dan iets wat niet zijn taak is. Gelukkig kan hij zelf aangeven dat hij niet verder kon, maar veel natuurwezens kunnen dat niet, en als je ze dan over hun verleden zou vragen raken ze al snel beschadigd. En anders dan jullie mensen zijn ze ook nooit met de toekomst bezig, die bestaat gewoonweg niet voor ze. Ze hebben dus geen plannen, en ook geen zorgen daarover. Dus tijd bestaat ook niet voor ze, dat is dus wel even anders dan in jullie mensenwereld. Dicky heeft dus niet verteld dat ie er al was toen Margrete nog een klein meisje was, om haar te proberen te beschermen tegen de boze energie van haar ouders. En zelfs daarvóór, toen ze als ziel haar levensplan met haar levensengel aan het vormen was, en daarbij koos om veel van die boze energie aan te gaan, toen heeft haar levensengel voorgesteld er een beschermer bij te nemen, want ze nam wel een echt zware taak op zich. Dus toen is Dicky er al bij gekomen, maar zover kan hij zelf dus niet teruggaan in de tijd.